Information in English below

Straipsniai ir tezės gali būti pateikti lietuvių arba anglų kalbomis. Straipsniai ir tezės rengiami MS Word redaktoriumi pagal pateiktą ŠABLONĄ.

Papildomi reikalavimai straipsniams:

Straipsnio apimtis 4-5 puslapiai. Pageidautina, kad paskutinis straipsnio puslapis būtų pilnai užpildytas. Pastaba: autoriaus (-ių) parengtas ir suredaguotas straipsnis papildomai nebus redaguojamas.

Pranešimų medžiaga bus publikuojama konferencijos elektroniniame leidinyje.

English

Articles and theses may be submitted in Lithuanian or English language. Articles and theses should be written with MS Word editor according to the provided TEMPLATE.

Additional requirements for articles:

Scope of the article is 4-5 pages. It is desirable that the last page of the article is fully completed. Note: The article created and edited by the author(s) will not be additionally edited.

Theses and abstracts will be published in the conference electronic publication.