• Analizinė ir aplinkos chemija
 • Biochemija, biotechnologija ir bioinžinerija
 • Farmacinė chemija ir technologijos
 • Fizikinė chemija
 • Funkcinės organinės ir neorganinės medžiagos
 • Gamybos atliekų utilizacija
 • Geochemija
 • Nanomedžiagų chemija ir technologijos
 • Neorganinė chemija ir technologijos
 • Naftos chemija ir technologijos
 • Organinė chemija
 • Polimerų chemija ir technologijos

CONFERENCE SECTIONS

 • Analytical and Environmental Chemistry
 • Biochemistry, Biotechnology and Bioengineering
 • Pharmaceutical Chemistry and Technology
 • Physical Chemistry
 • Functional Organic and Inorganic Materials
 • Production Waste Utilization
 • Geochemistry
 • Nanomaterials Chemistry and Technology
 • Inorganic Chemistry and Technology
 • Oil Chemistry and Technology
 • Organic Chemistry
 • Polymer Chemistry and Technology