Information in English – below

Chemija ir cheminė technologija 2019

Studentų mokslinė konferencija

 

Studentų mokslinė konferencija „Chemija ir cheminė technologija“ vyks šių metų gegužės 17 dieną Vilniaus universiteto Chemijos ir geomokslų fakultete (Saulėtekio 3, LT-10257 Vilnius).

Konferenciją organizuoja Vilniaus universiteto Chemijos ir geomokslų fakulteto Chemijos institutas, Kauno technologijos universiteto Cheminės technologijos fakultetas, Klaipėdos universiteto Jūros technologijų ir gamtos mokslų fakultetas.

 

Konferencijos vieta ir laikas:

Dalyvių registracija:

10.00-11.00 val.

Konferencijos pradžia:

11.00 val. A101 auditorijoje (Nacionalinis fizinių ir technologijos mokslų centras, Saulėtekio 3, Vilnius).

Pranešimų trukmė: iki 10 min.

Oficiali kalba: lietuvių, anglų

English:

CHEMISTRY AND CHEMICAL TECHNOLOGY 2019 STUDENTS SCIENTIFIC CONFERENCE 2019 May 17, National Center for Physical and Technological Sciences, Vilnius TERM OF SUBMISSION FOR SCIENTIFIC ARTICLES -1 MAY 2019

Chemistry and Chemical Technology 2019

Students scientific conference

Student scientific conference „Chemistry and Chemical Technology“ will be held on 17th of May in the Faculty of Chemistry and Geosciences, Vilnius university (Sauletekio av. 3, Vilnius, LT-10257).

The conference is organized by the Institute of Chemistry of the Faculty of Chemistry and Geoscience at Vilnius University, Faculty of Chemical Technology at Kaunas University of Technology, Faculty of Marine Technology and Natural Sciences at Klaipėda University.

Conference venue and time:

Registration of participants:

10:00 am to 11:00 am

Conference Starts:

11 am A101 auditorium (National Center for Physical and Technological Sciences, Sauletekio av. 3, Vilnius).

Duration of presentation: up to 10 min.

Official languages: Lithuanian, English.